Onderwijsroute 10-14

Kiezen wanneer
je ‘t weet!

Onderwijsroute 10-14

Onderwijsroute 10-14 is er voor leerlingen die vooruitkijken. Een vernieuwende, maatwerk leerroute voor leerlingen van 10 tot 14 jaar die meer kunnen en willen!

Op onze openbare school krijgen leerlingen meer tijd en alle ruimte om hun talenten te ontdekken. Zo maken ze een betere, passende keuze én stellen we een definitief VO-advies wat langer uit. Op Onderwijsroute 10-14 kies je wanneer je ‘t écht weet.

Leren in een kleinschalige leergemeenschap Leren in een kleinschalige leergemeenschap
Persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding Persoonlijke coaching en begeleiding
De keuze voor een definitief VO-advies stellen we uit. De keuze voor een definitief VO-advies stellen we uit.
Docententeam uit basis- en voortgezet onderwijs Docententeam uit basis- en voortgezet onderwijs

"Op onderwijsroute 10-14 kies je wanneer je eraan toe bent en word je bij die keuze begeleid door jouw persoonlijke coach."

Annelies Robben, netwerkregisseur Onderwijsroute 10-14

Onze aanpak

Met Onderwijsroute 10-14 ontdekken leerlingen welke vorm van VO past bij wie ze zijn. Ze krijgen hier meer tijd om hun mogelijkheden te verkennen. Zo maken ze een weloverwogen keuze. En zijn ze 14 jaar, dan kunnen ze op eigen niveau instromen in het derde jaar van het VO. Zo maken leerlingen die belangrijke stap als ze er ook écht klaar voor zijn!

stappen

Coaches en vakexperts

Binnen Onderwijsroute 10-14 heeft elke leerling een eigen coach die de ontwikkeling tijdens de gehele leerroute begeleidt en volgt. Ook vakexperts zijn op verschillende momenten in de week beschikbaar.

Gepersonaliseerde leer- en ontwikkelroutes

De leerlingen volgen een eigen leerroute. Samen met hun coach stemmen zij per periode persoonlijke doelen af. Het curriculum van Onderwijsroute 10-14 is gebaseerd op de kerndoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Het bestaat uit vaste onderdelen, zoals Nederlands, wiskunde en Engels, maar ook uit flexibele delen waarin gewerkt wordt vanuit een thema of dilemma.

Pedagogische uitgangspunten

Leerlingen leren met elkaar, ongeacht niveau. Sociale inclusie noemen we dat binnen Onderwijsroute 10-14. De pedagogiek van Onderwijsroute 10-14 komt van Gert Biesta. Zijn visie op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming is verweven in de aanpak en uitvoering van Onderwijsroute 10-14.

Didactische uitgangspunten

Gepersonaliseerd leren en talentontwikkeling zijn belangrijke pijlers in Onderwijsroute 10-14. Tevens verwerken we de nieuwste inzichten in onze aanpak en werkwijze. Zoals de inzichten van Jolles vanuit de neurologische wetenschap over het tienerbrein (2016) en de inzichten over het geven van effectieve feedback van Voerman (2014) en Hattie (2012).

Aanmelden voor onderwijsroute 10-14

U kunt uw kind per mail of via het aanmeldformulier voor het voortgezet onderwijs aanmelden. Wij plannen vervolgens een intakegesprek waarin we met elkaar kennismaken en de verwachtingen afstemmen. Voor dit gesprek vragen wij ook een advies van de huidige basisschool. Na een positief intakegesprek is er sprake van definitieve aanname.

Kennismakings- of intakegesprek; ouders en leerlingen; wij maken graag een afspraak met u! Neem contact op met a.robben@ooz.nl of bel 06 4808 0227.

Downloads

overlegsituatie onderwijsroute10-14

Nieuws

Onze locatie is bekend!

We kunnen u eindelijk vertellen wat onze locatie vanaf augustus zal zijn. We krijgen een eigen onderkomen in een van de bijgebouwen op het terrein van de Van der Capellen scholengemeenschap in Holtenbroek. De leerlingen krijgen in dit gebouw een eigen ingang, een eigen ruimte waar lessen gevolgd kunnen worden, een ruimte waar zelfstandig gewerkt […]

Lees meer

Waarom Onderwijsroute 10-14?

Iedereen ontwikkelt zich in eigen tempo en op zijn eigen manier. Het reguliere onderwijssysteem vraagt leerlingen echter al op de basisschool een keuze te maken in voortgezet onderwijs. Sommige kinderen weten het dan al, anderen zijn er nog niet aan toe. Onderwijsroute 10-14 geeft die leerlingen meer tijd om hun talenten te ontdekken. Zo maken zij een keuze die past én stellen we een definitief VO-advies langer uit.

Lees meer

Onderwijsroute 10-14 op de Zwolse VO markt!

Woensdag 11 januari was er de jaarlijkse VO markt waar alle VO scholen uit Zwolle zich konden presenteren. Voor ons een eerste kennismaking met de manier van voorlichting geven. Wij kijken dan ook met veel plezier terug op deze middag en avond. Tijdens deze markt we veel ouders en kinderen kunnen spreken en informeren over […]

Lees meer
Meer 10-14 nieuws

...IETS WAAR JE NOG NIET AAN HEBT GEDACHT, MAAR WÈL VAN OP DE HOOGTE WILT BLIJVEN...

Veelgestelde vragen

Voor welke leerlingen is Onderwijsroute 10-14 geschikt?

Onderwijsroute 10-14 richt zich op meerdere doelgroepen. Wij zijn er voor kinderen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en voor kinderen die de keuze van het voortgezet onderwijs juist willen uitstellen. Uitstel kan verstandig zijn wanneer kinderen cognitief of sociaal emotioneel nog niet toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs.

Hoe verloopt de doorstroom naar klas 3?

Alle scholen (van OOZ of niet) die een antwoord geven op de leervraag van de leerling worden benut. De leerling heeft dus ruime keus en alle mogelijkheden. Elke school kan een uitstroomschool zijn wanneer de leerling heeft gekozen en toe is aan de volgende stap.

Zijn er scholen met doorstroomgarantie?

Er zijn echter twee scholen die voor alle leerlingen in Onderwijsroute 10-14 een doorstroomgarantie geven, dit is voor leerlingen op het niveau van VMBO t/m mavo Thorbecke Russenweg, en voor leerlingen op het niveau mavo t/m vwo Van der Capellen.

Op welke momenten kunnen leerlingen van Onderwijsroute 10-14 uitstappen?

Bij Onderwijsroute 10-14 kunnen kinderen uitstappen wanneer ze er klaar voor zijn. Het is onze ambitie om dat ook mogelijk te maken in februari, zodat kinderen niet per se tot de zomervakantie hoeven te wachten. Dit kunnen wij enkel op OOZ-scholen aanbieden.

Hoe zit het met uitstappen bij niet-OOZ-scholen?

Bij scholen buiten ons bestuur is er een overstapmogelijkheid wanneer kinderen 12 jaar zijn en naar klas 1 van het reguliere onderwijs gaan. Wanneer zij 14 jaar zijn, kunnen zij de overstap maken naar de bovenbouw (klas 3) van het voortgezet onderwijs.

Komt er een voorlichtingsavond?

Nee, wij kiezen voor persoonlijk maatwerk. Hebben u en uw kind interesse in onze leerroute dan nodigen wij u samen uit voor een gesprek met een specialist van Onderwijsroute 10-14. Zo bekijken we samen of en waarom het verstandig is om uw kind onze onderwijsroute te laten volgen. Natuurlijk hoort daar ook een positief advies van de basisschool bij.

Werkt Onderwijsroute 10-14 samen met onderwijspartners?

Jazeker, als OOZ-school trekken we landelijk op met besturen die onze ambities delen. Zo werken we samen met Spring High Amsterdam, Tienercollege Gorinchem en De Leeronderneming Ridderkerk.

Wordt Onderwijsroute 10-14 wetenschappelijk ondersteund?

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ondersteunt onze doorlopende leerlijn PO-VO. Samen onderzoeken we de effecten van ons onderwijs. Met docenten en studenten van hogeschool Windesheim vormen we een leergemeenschap. Ook het Teachers College (nieuwe lerarenopleiding voor docenten PO/VO) haakt hierbij aan. Een stevige basis voor vernieuwend onderwijs dus.

Waar start Onderwijsroute 10-14?

Onze nieuwe leerroute krijgt een eigen omgeving op het terrein van de Van der Capellen in Zwolle. De ruimtes worden speciaal ingericht voor ons onderwijsconcept. Daarmee hebben de leerlingen eigen lokalen, een kantine, een plein en een fietsenstalling. Veel en heel eigen dus, precies zoals Onderwijsroute 10-14 bedoeld is.

Waarom kiest Onderwijsroute 10-14 voor bovengenoemde locatie?

Allereerst is daar ruimte, ook voor de komende jaren. Van der Capellen krijgt in de nabije toekomst nieuwbouw. Onderwijsroute 10-14 wil graag mee naar die nieuw op te zetten onderwijscampus. Voor leerlingen is het ook nog eens fijn en goed om dicht bij een VO-school te zijn. Bovendien kunnen we gebruikmaken van bestaande faciliteiten, zoals compleet ingerichte vaklokalen.

Contact

Heeft u aanvullende vragen, wilt u meedenken of een keer komen kijken? Neem gerust contact met ons op!

Bezoekadres Lassuslaan 230, Zwolle